Om Sydöstra Sveriges BF

Distriktsförbundet omfattar anslutna klubbar i Blekinge-, Kronoberg- och Kalmar län. För närvarande 26 klubbar med knappt 1 800 medlemmar.

KANSLI
Sydöstra Sveriges BF
Trestenavägen 7 B, 294 35 Sölvesborg
Tel 019-277 24 86, 0703-14 46 61
Org. nr 836201-1390
Bankgiro 472-0736

KONTAKTPERSONER
Helena Axelsson (ordförande)
073-150 50 26, 0456-142 66
Agneta Svahn (sekreterare)
072-733 04 22
Thomas Winther (kontaktperson, kassör, utbildning, Ruter/BM mm)
019-277 24 86,
Johnny Petersson (Distriktstävlingsledare)
070-236 22 05
WEBMASTER Thomas Winther