Nytt för i år

Inför SC 2020 har endast smärre förändringar gjort i tävlingsbestämmelserna.

Det postnummer som laget uppger måste uppfylla endera villkoret nedan och vara på svensk mark:

  1. Folkbokföringsadressen för någon av lagets medlemmar, eller
  2. Representationsklubbsadressen för någon av lagets medlemmar.

I övrigt följer vi det invanda konceptet och önskar alla deltagare ett stort lycka till!