Svenska Cupen

Konsekvenser av rådande situation inför kommande omgångar

Under telefonmöte har diskuterats hur vi förhåller oss till vidare spel i Svenska Cupen. Speltiden för omgång 2 har ju förlängts till 22 april och följande omgångar tryckts ihop något. Dock oroas många av att situationen inte ser ut att förbättras inom den närmaste framtiden.

Självklart ska ingen tvingas eller uppmuntras att spela mot motståndare vid ett bridgebord under rådande omständigheter. Vi råder starkt att följa Folkhälsomyndigheternas direktiv och rekommendationer, speciellt med hänsyn till riskgrupper – där vi i bridgen har, med hänsyn till åldersstrukturen – fler bland våra medlemmar än befolkningens genomsnitt.

Vi jobbar dock med huvudmål att SC inte ska ställas in utan kunna fortsätta, även om tider och former kan bli annorlunda. TK har fått i uppgift att inom en vecka (dvs senast 8 april) komma med nya riktlinjer för omgångar 2 och vidare. Utan att föregripa beslut kan det innebära – till att börja – en ytterligare förlängning av spelperioden. Vi måste dock ta hänsyn till olika scenarios i pandemin för att ha ytterligare handlingsalternativ klara för oss så tidigt som möjligt.

Huruvida BBO klarar av den allt större anstormningen är i dagsläget osäkert. Vi råder dock alla att i möjligaste mån bekanta sig med miljön, och inspel vi fått från spelare (äldre och yngre) som aldrig spelat onlinebridge förut har genomgående varit att det var enkelt och intuitivt. Det är inget som ersätter ”riktig bridge” men just nu söker vi ”minst dåliga lösningar” i en obehaglig situation som påverkar oss alla.

Stay safe!