Matchens giv - Svårt, svårare och svårast

  • Tredje gången gillt för Christer Bjäring!

Bridge är ett spel där vi ofta ställs inför alla möjliga typer av problem, själv funderade jag länge i termerna varför måste man gå så många bet i detta kontrakt nedan innan jag kom fram till att man till och med kunde gå hem i det. Här får du först problemet så du också får chansen att klura på det innan du läser vidare, du spelar 2 hjärter efter att ha öppnat med budet, visandes 10-13 med sexkortsfärg när Syd spelar ut ruterkung:

Ekn10
ED10653
D
1054
K
972
7
Ekn107543
kn9
Nord
Öst
Syd
Väst
2
Väst giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd

Såväl landslagsspelare som andra vassa bridgespelare i Uppsala fick problemet och gick också bet*. (Det bisarra i given är att lösningen är så enkel att ingen tänker på det när man ser problemet! - det kan du få i förgåva om du vill tänka om).

Adam Stokka gick till exempel två bet när han försökte sig uppgiften i det verkliga livet mot Westerlund i Svenska Cupen finalen.

Så här såg det hela ut:

Svenska Cupen, Finalen, segment 4
Uppsala,
2014-11-22
D4
Kkn9
9862
E863
Ekn10
ED10653
D
1054
K8653
842
K
KD72
972
7
Ekn107543
kn9
Nord
Öst
Syd
Väst
2
Nord giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
BG Olofsson
N. Åhlén
A. Stokka
R. Bäck
Pass 1
2
Pass
Pass
Pass
1Pass
210-12 (13), 6-korts färg

Om vi börjar med vad som hände vid bordet så stirrade Stokka sig blind på sina tre klöverförlorare och insåg att här gäller det att begränsa förlusterna varför han hoppades på att Syd hade en hjärterhonnör som skulle gå förlorad om han tvingades stjäla en ruter. Stokkas spelplan blev därför att i stick två fortsätta med ruterknekt och saka en klöver från handen. Hade knekten vunnit hade han såklart spelat tian och sakat en andra klöver för sannolik hemgång i kontraktet. Nu stal Syd (som väntat) ruterknekt och han hade längre inga ingångar till bordet. Bäck fortsatte elakt med klöverkung som stod och klöver till Åhléns ess. Nord fortsatte nu med ruter som Stokka stal med hjärtertio varpå Syd sakade en spader. När hjärteress som följde inte rev ned någon honnör från motståndarna och Nord hade kung-knekt-hack från start blev det till sist två bet i kontraktet när han kunde slå ifrån sig med klöver var gång han kom in.

Så hur ska man spela då?

Som sades i inledningen, lösningen är enklare än man tror, det är bara att trumfa ut och ta resten!

Vinn utspelet med ruteress, spela en hjärter till valfri mask (tia eller dam, spelar ingen roll som det sitter) ta ut hjärteress och spela en tredje rond trumf. Nord kommer nu in och det spelar faktiskt ingen roll vad han gör då han är slutspelad, ruter är uteslutet då bordets rutertia är stor och en ingång till bordet. En spader ger spelföraren tempo för att ställa ett andra spaderstick och en klöver fördröjer bara misären innan man tvingas ge upp. Låt oss säga att försvaret tar för tre ronder klöver och slår ifrån sig med en fjärde rond som spelföraren stjäl, läget blir då följande med fem kort kvar:

D2
875
Ekn10
D5
K8543
97
kn109
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd

Spelföraren spelar nu spaderess följt av spaderknekt och det är game-over för försvaret då Syd måste följa lågt och Nord tvingas spela ruter till bordet varvid spaderförloraren försvinner. Går Syd upp med kungen, tvingas han ge spelföraren en spadermask i returen.

Med andra ord igen, det var bara att trumfa ut och ta resten.

— Jag spelade verkligen inte bra där, sa Stokka med facit i hand. Men han var långt ifrån ensam om den bedriften! 7 IMP till Westerlund då man hamnade i 3 ruter med jämn hemgång vid andra bordet som var ett betydligt enklare kontrakt att spela hem i såväl enkel som dubbel dummy.

*inte heller de såg lösningen då de fick det i dubbel dummy, förutom Christer Bjäring på tredje försöket.