Matchens giv - Allmosor åt alla håll

I andra segmentet av Svenska Cupens final fortsatte den relativt IMP fattiga matchen i samma anda som den inletts. Bricka 19 var dock en giv som hade kunnat ge betydligt fler IMP åt båda hållen än den etta som nu skrevs i protokollet till fördel för lag Westerlund.

Låt oss börja med att se på given som ett utspelsproblem, vad spelar du ut efter följande budsekvens?

Svenska Cupen, Finalen, segment 2
Uppsala,
2014-11-22
84
E104
Dkn64
D642
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst
Nord
Öst
Syd
Selldén
Stokka
Westerlund
Olofsson
1
1
Dbl
Rdbl
Pass
Pass
2
3
Dbl
3
Pass
Pass
Pass

Adam Stokka följde sin partners pilar och spelade ut klöverfyra, en passiv trumf för att eliminera stölder hade varit mer effektivt när hela given såg ut så här:

84
E104
Dkn64
D642
D102
Dkn52
E10932
K
kn53
K73
K75
Ekn83
EK976
986
8
10975
Nord
Öst
Syd
Väst
3 =
Väst giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Selldén
Stokka
Westerlund
Olofsson

Klöver ut gick till ess och kung varpå Olofsson korrekt skiftade i trumf, än så länge allt fortfarande väl för försvaret då Ö-V bjudit sig ett snäpp för högt. Selldén vann sticket med handens nia och för honom var läget inte alls bra, minst två klöverförlorare hotade samtidigt som man var tvungen att lösa hjärtern och dessutom ställa upp stick där för att hemgången skulle kunna säkras. Selldén slog därför en direktmask i hjärter genom att låta hjärteråtta löpa till Syds kung. Väl inne igen kontrade Olofsson med en andra rond trumf, Selldén gick upp med esset och fortsatte med hjärternio varpå Stokka hoppade upp med sitt ess när läget var:

10
Dkn64
D62
D
Dkn
E10932
kn
3
K75
kn83
K76
6
8
1097
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd

Som synes har spelföraren fortfarande kontroll över situationen då han har tre trumf kvar på handen. Stokka var nu tvungen att vända med hjärter för att bryta förbindelsen till bordet i ett senare läge för att kontraktet skulle gå bet. Nu gav han istället sin allmosa genom att skifta tillrutersex varvid Selldén tog för bordets ess, stal en ruter, stal en klöver, kunde stjäla en ruter, trumfa ut och hämta sina två stora hjärter för jämn hemgång.

På andra bordet var Franzén spelförare i två spader som blev väldigt intressant när Åhlén fann att spela ut trumf som gick till tia, knekt och kung. En klöver följde till bordets kung och Syds ess som omedelbart returnerade mera trumf. Franzén hoppade upp med esset, stal en klöver och var nu inblockerad på bordet med bara röda kort kvar. När han valde att spela ruteress och ruter till stöld var han de facto trumfmatt. Här krävdes att man spelade hjärterdam från bordet för att få upp rätt tempo då försvaret blir maktlöst. Istället spelades som sagt ruter till stöld och hjärter till dam och kung, när nu ruterkung spelades tvingades spelföraren stjäla och var nere på en trumf kvar på handen utan att ha trumfat ut och utan att ha ställt ett hjärterstick för hemgången. Så hade bara Åhlén hoppat upp med hjärteress när spelföraren spelade en andra hjärter mot bordet han han kunnat spela sin sista ruter för att ställa upp ett trumfstick till försvaret och därmed kunna betat kontraktet. Så vid detta bord var det allmosor från såväl Nord som Väst…

Nu blev det 1 IMP ut istället för kanske 6 eller 7 in för Stensson!

Dock hände mycket mer i detta segment och många IMP skulle till sist utdelas!