Matchens giv - Toppa eller maska?

  • Två goda vänner som möts imorgondagens final Leif Ruthström och Göran Selldén

I semifinalen mellan 50 med omnejd och Westerlund utspelades följande drama med sex brickor kvar att spela i en match som man visste stod och vägde.

Svenska Cupen, semifinal, segment 4
Uppsala,
2014-11-21
EDkn94
D97
63
K43
K
EKkn
KD1097
E1075
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst
Nord
Öst
Syd
B. Pålsson
G. Selldén
H. Olsson
M. Westerlund
Pass
1 1
Pass
1
Pass
2 2
Pass
3NT
Pass
4NT 3
Pass
6NT 4
Pass
Pass
Pass
111-13 NT eller 17+
2Nat, 17+
3Kvantitativt
4Accept av invit

Kapten Westerlund spelade ut hjärtertio och Hans Olsson ställdes inför dilemmat hur han skulle spela det hela. Om spaderfärgen kan tänkas ge fem stick har man tio stick och behöver lösa rutern för två stick alternativt försöka få till någon form av skvis om saker och ting inte uppför sig. Olsson bestämde sig för en mycket rimlig spelplan då han tog för hjärteress, avblockerade spaderkung och spelade hjärterknekt till övertag med damen för att sedan spela spaderess med klöversak från bordet. Så långt allt väl alla bekände. På spaderdam som sedan följde sakar Nord en hjärterhacka. Nu hade man alltså plötsligt bara fyra spader-, tre hjärter- och två klöverstick, summa nio. Hur ska man lösa rutern med en förlorare för att få fyra stick i färgen?

Hans Olsson valde att spela på direktmask med tian vilket återigen är ett rimligt spelsätt när man har brist på ingångar för att kunna ta sig mellan handen och bordet. Det var ridå ned när knekten satt bakom.

Det lite lustiga på brickan är att 50 med omnejd satte Westerlundslaget på ordentliga prov när följande utspelade sig på det andra bordet.

76
86542
kn42
D96
EDkn94
D97
63
K43
108532
103
E85
kn82
K
EKkn
KD1097
E1075
Nord
Öst
Syd
Väst
4 +1
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
R. Bäck
J. Gutenwik
N. Åhlén
H. Tjärnemo
2 1
2NT 2
Pass
3 3
Pass
3
Pass
4 4
Pass
Pass 5
Pass
1Mycket aggresiv multi med svag högfärg!
2Budskvisad av systemet
3Överföring till spader
4Kontrollbud med spader som trumf
5Usch - går ned i 4 spader!

Tjärnemo hittade att multiöppna med tian-femte i spader, nu var Bäck budskivisad av deras försvar mot multi och tvingades välja mellan det minst dåliga budet. Till slut föll valet på att bjuda 2 sang som visade 17-19 balans. Efter att ha tagit överföringen ställdes han återigen inför problem när partnern slaminviterade och visade klöverkontroll, nu bestämde Bäck sig för att 4 spader fick vara nog och bjöd 4 spader som blev slutbud.

När 6 sang gått en bet på andra bordet var det jackpot då man lyckades ta sina elva stick i spaderkontraktet efter hjärterutspel. Försvaret fick för en trumf när den inte uppförde sig och ett ruterstick!

11 IMP till lag Westerlund som hade kunnat vara en sving ut och mer eller mindre sett till att matchen varit helt jämn om man gått hem i sin slam genom att behandla rutern annorlunda på andra bordet!