Matchens giv - Brilliant försvar av Stokka

  • Är Stokka en hippie eller förrymd surfare på fel breddgrader?

I semifinalen mellan Grimeton och Stensson visade Adam Stokka prov på brilliant analysförmåga när försvar skulle bedrivas mot 3 sang.

Svenska Cupen, semifinal, segment 2
Uppsala,
2014-11-21
kn3
EKD9
ED654
42
EK7
kn10632
1098
kn8
D10952
4
K7
K10963
864
875
kn32
ED75
Nord
Öst
Syd
Väst
3NT -2
Nord giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
BG Olofsson
P. Andersson
A. Stokka
J. Nilsson
1
1
1
2
2NT
Pass
3
Dbl
3
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

BG Olofssons dubbling av 3 klöver var utspelsvisande i det fall partnern skulle komma att spela ut vilket nu skedde, varför Stokka servade klöverknekt!

Sett från spelförarens perspektiv har ju tre sang goda chanser att gå hem om rutern bryter har man ju nio stick så fort man kan ställa upp ett stick i en svart färg. Nu gick spelet som följer; klöverknekt, kung, ess och två. Hjärteråtta varvid spelföraren hoppade upp med esset och sexa respektive fyra. Andersson fortsatte nu med spaderknekt från handen varvid Stokka hoppade upp med spaderkung och vände med en brilliant ruternia.

Adam resonerade så här. Spelföraren har 99 gånger av 100 fördelningen 2-4-5-2 och måste ha stora kommunikationsproblem på given. Då partnern förmodligen har klöverdam och han själv fortfarande har spaderess kvar finns bara ruterfärgen kvar som transportmedel mellan händerna varför hand kort och gott vände med ruter som kommer att bryta alla eventuella skvisar som kan tänkas uppstå OM det nu är det som det hela hänger på för att kontraktet ska kunna gå hem.

Med ruternio i vända, valde spelföraren att vinna med handens dam för att fortsätta med ny spader mot bordet för att ställa det svarta stick som skulle behövas. Stokka hoppade upp med esset och vände med ruteråtta. Läget var nu när bordet kom in:

KD9
E64
4
7
kn1032
10
8
D109
10963
6
85
kn
D75
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd

Inblockerad på bordet och bara tre stick vunna tog spelföraren för spaderdam, och spadertio (vid vilken Stokka korrekt gjorde sig av med klöveråtta för att inte kunna riskera bli inpetad på den i ett senare läge!) och spadernio. BG Olofsson hade inget problem att följa lågt på klövertio som följde varvid spelföraren fick spela rakt in i klövergaffeln för bet i kontraktet. När BG dessutom hämtade hem beten med klöversju tvingades spelföraren gissa om han hade en hjärter eller en ruter kvar, när han gissade fel och höll hjärter kunde försvaret tom ta en andra bet på ruterknekt!

Värt att notera är att kontraktet alltid är bet OM försvaret spelar ut lågfärg. Med klöver ut måste dock Väst vinna sticket och omgående returnera ruter för att slå sönder spelförarens förbindelser. Kanske inte det enklaste här i världen när kamraten mitt emot klivit in med 1 hjärter och bordet kommer upp med singel…

Nu hade Andersson kunnat vinna hjärtervändan och rätt och slätt spelat en klöver till tian för att ställa sitt nionde stick samtidigt som han hade kvar de förbindelser som krävdes för att hämta hem alla sticken, när ruterfärgen satt 3-3. Som parentes kan nämnas att man har då också en tilläggschans för hemgång om klövern sitter 3-3 då man kan prova den först innan man undersöker hur rutern satt.

I den andra semifinalmatchen övade sig även Jan Gutenwik på att spela 3 sang. Han fick hjärtertvå ut och lyckades med konststycket att gå tre bet! Kommentarerna om hur det gick till är inte värt att rapportera, det var olycksfall på arbetet.

Betydligt bättre gick det för Anders Fryklund som även han fick låg hjärter ut till nian. Fryklund spelade raskt spaderknekt som Öst vann med esset för att ånya attackera ruterfärgen. Fryklund hoppade upp med kungen och begärde spaderdam från bordet, Öst vann med kungen och fortsatte med mera ruter när spelföraren inte hade något annat att göra än att prova spela på rutern 3-3, när färgen satt så hade han sina nio stick.