Klubbnyheter

Sundsvallsligan kommer tidigast att starta när Folkhälsomyndigheten lättar på nuvarande bestämmelser avseende Corona-pandemin.

Årsmötet äger rum den 15/9 kl 18.00 och sker om inte annat meddelas i form av ett telefonmöte.

Alla deltagare ringer upp ett telefonnummer och anger en kod på sin telefon.

Styrelsen i Sundsvallsbridgen beslöt vid gårdagens styrelsemöte att sommarbridgen på måndagar kl. 18.00 fortsätter minst fram t.o.m den 14/9. Inget spel övriga dagar/kvällar.

Första deltävlingen av sommarbridgen samlade 9 par och det var glädjande många! Och alla var nöjda med arrangemanget ur Coronasynvinkel!

Det gör att vi måste börja med FÖRHANDSANMÄLAN! Det är max 12 par, som gäller.

Förslag till Sundsvallsbridgens upplägg av tävlingar under Corona-tiden (klicka på denna rubrik för att kunna se hela nyheten)

Sommarbridgen kommer att starta måndagen den 27/7 kl. 18.00!

Detta givetvis med plastskärmar på borden.

I ett senare nyhetsmeddelande inom kort kommer tydliga instruktioner att presenteras på denna hemsida.

På grund av att Corona-epedemin bedöms pågå under ett flertal månader framåt, har Sundsvallsbridgens styrelse beslutat att tävlingen ej kommer att spelas färdig.

Intjänade silverpoäng kommer att rapporteras in för de spelade omgångarna.

Hej alla medlemmar!

Vi vill med detta nyhetsmeddelande undersöka intresset för att starta upp spel i klubblokalen igen, för alla, även de över 70 år (70+).

Alla återstående tävlingar under maj månad 2020 samt våravslutningen är inställda pga Coronaviruset.

Sommarbridgen kommer att starta så fort Bridgeförbundet ger klartecken!

Sundsvallsligans omgång 5 med speldatum 12-13/4 är INSTÄLLD och flyttas framåt i tiden.

Besked om hur vi skall hantera ligans fortsättning kommer att meddelas så fort vi har fått besked om när bridgespelandet kan återupptas.

Sidor