Julhälsning och information från styrelsen

Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för 2021, som kommer att träda i kraft när restriktionerna kring Covid19 medger bridgespel och annan verksamhet i föreningens lokal. Fortsatt nedstängning av verksamheten gäller tills vidare.

Här kommer ett utdrag ur verksamhetsplanen, som ska fastställas så snart ett årsmöte kan hållas.

Möten
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte så snart detta är möjligt samt till höstmöte i november. Vid höstmötet kommer bl.a. verksamhetsplan och budget för 2022 behandlas.
Spel
Föreningen inbjuder medlemmarna till bridgespel måndagar (fm), tisdagar (kväll), onsdagar (fm särskilt villkorat). Under sommarperioden juni—augusti spelas sommarbridge onsdagar(kväll). Spelprogram delges medlemmarna på föreningens hemsida och i spellokalen. Resultatet från allt spel redovisas såväl med som utan handicap.
Särskilda tävlingar
Klubben arrangerar KM par, KM mix hösten 2021. En särskild minnestävling till förmån för Läkare utan gränser anordnas om möjligt under året. Simultantävlingar läggs också in i spelprogrammet.
Utbildning
Minikurser om max 20 min genomförs före spelet på måndagar. En nybörjarkurs startas under året på torsdagskvällar. Särskild funktionärsutbildning för tävlingsledare m.fl. anordnas under året.
Representation
Föreningen bör delta med minst 1 lag i Allsvenskan och i Svenska cupen. Anmälningsavgifter och resekostnader utgår till max 2000 kr/ lag. I lagnamnet skall Strängnäs BK Gripen ingå. Endast medlemmar kan delta.
Medlemskap
Mot erläggande av fastställd årsavgift erhålles enskilt medlemskap i föreningen. Medlemskapet medger med automatik också medlemskap i såväl distrikt som förbund.
Årsavgiften för 2021/22 blir oförändrad 400 kr och skall vara betald senast 2021-08-31.

Vi önskar alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Håll ut och ta väl hand om er!
Vi hoppas på ett bättre 2021 och att vi snart ska kunna spela tillsammans igen.

Strängnäs BK Gripen 2020-12-19
Styrelsen