Intoduktionsmedlem

Introduktionsmedlem är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid deltagande i bridgekurs, ansluts till klubb med fritt medlemskap innevarande säsong (oavsett tidpunkt på året) samt påföljande säsong.

Introduktionsmedlem kan man vara endast en gång.