Strängnäs BK Gripen Slutrapport

Strängnäs BK Gripen 2020‐01‐11 Utvärdering‐slutrapport av projektet 30000 2020

Projektplan

2018-07-01 2019-01-01 2020-01-01
Medlemmar 84 102 105
I‐medlemmar 21 12 19
Juniorer 8 8 8
Summa 103 122 132

Föreningen har under perioden genomfört 2 st nybörjarkurser med vardera
12 elever. Efter genomförda grundkurser erbjuds deltagarna att spela
tillsammans med äldre medlemmar med högst klövernål en gång/vecka och
med hcp‐beräkning på dagtid.