Att spela bridge

Här får du bridgens grunder presenterade på 5 minuter

SM Lag - Final

25-28 maj kan vi följa spelet från finalen i SM Lag som spelas i Örebro.

På gång

25-28 maj SM Lag Final
10-24 jun Öppna EM
8-15 jul Junior-EM Lag
28-6 aug Bridgefestival
6-8 okt Riksstämman

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 12-13/5 2017, Hotell Vesterhavet/Falkenberg.

Protokoll i pdf-format

Närvarande

Ordförande & styrelse
Mats Qviberg (MQV), Per-Olof Eriksson (POE), Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR) och Per Leandersson (PLE).

Suppleanter
Lars Persson (LPE) och Ann Ohlson (AOH).

Valberedning
Dan Nilsson (DNI) och Sixten Ek (SEK).

Sakrevisor
Börje Dahlberg (BDA).

Personal
Micke Melander (MME), Johan Grönkvist (JGR) och Roger Wiklund (RWI).

Frånvarande
Carl Ragnarsson (CRA) och Helena Axelsson (HAX).

§ 76 Öppnande av mötet

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§ 77 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 78 Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades.

§ 79 Åtgärdslistan samt underhandsbeslut

Det förelåg ingen åtgärdslista från förra mötet.
Styrelsen har sedan förra mötet fattat beslut om avslag avseende en överklagan om dispensförfrågan som inkommit från ett lag i SM-lag.

§ 80 MK

Informerade RWI;
att- MK tillsammans med OrgK arrangerat Nordic Junior Camp (Rikslägret) i Falkenberg under Påskhelgen. Förutom svenska deltagare deltog även juniorer från Skottland och USA. Arrangemanget sponsrades av Juniorfonden, Vesterhavet, EBL samt WBF. Ca 40 deltagare och ledare samlades i Falkenberg.
att- MK håller på att ta fram nya ämnen för Minikurser som sedan skall tas fram under hösten.
att- MK under året skall se över och utöka arsenalen avseende marknadsföringsmaterial, såväl avseende juniorrekrytering som produkter våra klubbar kan använda vid provbridge och liknande.
att- DN för närvarande utreder ett ärende, detta ärende avser försök till resultatmanipulation.
att- Utbk har gjort klart den första kursen i det nya juniormaterialet samt att det kommer att gå i tryck inom kort.
att- Utbk har börjat publicera produktioner på hemsidan avseende Bridge-TV. Ett samarbete med OrgK kommer att genomföras under Bridgefestivalen.

Diskuterade styrelsen;
att- se över vilka möjligheter det finns för att knyta professionella produktionsbolag till oss till en låg kostnad.

§ 81 TK

Informerade CGR;
att- TK planerar att i samband med DTL-träffen hösten 2017 att informera avseende de nya lagarna. Möjligen att det även under Festivalen till sommaren kommer information. På grund av internationella beslut kommer de nya lagarna att införas från och med den 1 september 2017, översättningsarbete pågår.
att- JSM-lag skall genomföras den 20-21/5. Tävlingen kommer att spelas i Varberg.

§ 82 UK/Internationellt

Informerade PLE;
att- svensk landslagsverksamhet fortsätter att prestera fina resultat. Bland annat bärgade juniorlandslagen tre guld och ett silver under JNM.
att- träningsbudgeten för våra landslag är förhållandevis låg. UK önskar en budget som är 50.000 SEK högre per verksamhetsår där ökningen i princip helt och hållet skall gå till våra juniorlandslag. Införandet av nya klasser på juniorsidan gör att kostnadsbilden har förändrats utan att de budgeterade medlen ökat nämnvärt.
Diskuterade styrelsen;
att- man i grund och botten sympatiserar med UK:s åsikter och ställer sig positiva till en förändring där juniorlandslagen prioriteras vid en budgetökning för landslagens träningsbudget.

§ 83 Organisationskommittén

Informerade LPE;
att- Svenska Cupen fortskrider enligt plan. 256 lag återstår och omgång fyra pågår.
att- arbetet inför Bridgefestivalen 2017 är i fas med föregående år, med ungefär lika många lag anmälda till Chairman’s Cup.
att- samarbetsavtalet med Örebrokompaniet och näringsidkarna för 2018-22 är klart och kommer att skrivas under inom kort.

§ 84 Ekonomi och Kansli/BIT

Informerade JGR;
att- det ekonomiska läget ser ut som förra året vid samma period.
att- Yvonne Ström kommer att avsluta sin anställning efter årets bokslut samt att Andreas Jansson avslutar sin halvtidsanställning den 30/6.
att- kansliet efter ombyggnad i Idrottens Hus nu flyttat tillbaka in i huset, om än i andra lokaler.
att- personalen haft planeringsmöte i Örebro 3-4/5.

Informerade PSI;
att- Förvaltning och utveckling av BIT fortskrider enligt plan och att såväl klubb- som distriktssidor implementeras enligt plan. En ny förstasida har sjösatts och reaktionerna har överlag varit positiva samtidigt som konstruktiva kommentarer kommit BIT-gruppen tillhanda. Fler förbättringar kommer att släppas under maj och juni, innan förändringsstoppet inför Bridgefestivalen.

§ 85 Riksstämman

Informerade JGR;
att- ett program för Riksstämmohelgen tagits fram. I korthet kan man säga att tematräffarna från de senaste åren avskaffats och inga formella möten hålls under fredagen. Efter Riksstämman påbörjar som vanligt DTL-träffen lördag eftermiddag.

Informerade MME;
att- verksamhetsberättelser/planer från de olika kommittéerna är under bearbetning.

§ 86 RF

Informerade MME;
att- allt talar för att RF kommer att skjuta upp samtliga medlemsansökningar till sin stämma 2019. Detta för att se över sina stadgar och för att klargöra vilka krav som kan ställas på ett ansökande förbund, främst avseende definitionen av ”Idrott”. RF:s troliga beslut skall om något tolkas som försiktigt positivt för SBF.
att- vår nya presentationsfilm som var tänkt att användas dels till RF men också dels till vår hemsida är levererad. Styrelsen beskådade den nya filmen.

§ 87 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§ 88 Kommande möten

Informerade MQV;
1/9 Stockholm/Öresund
6/10 Örebro/Scandic Hotel

§ 89 Avslutning

Ordförande MQV tackade för ett bra och givande möte och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Lars Persson

Söndag 21 maj spelades jubileumsguld i Blomstermåla under ledning av TL Stefan Åstrand.
26 par kom till bords och 54 brickor spelades.
Efter en hård kamp om förstaplatsen stod Per-Inge Helmertz, Motala Bridgeallians och Daniel Gustafsson, Lunds BK som segrare ynka tre poäng före Tony Lindblom och Dag Johansson från Kisa BS.
Tredjeplatsen gick till Peter Rundquist, Ryds BK och Olle Rundqvist, Växjöbridgen.

Topp fem

Plac Namn Poäng
1 Per-Inge  Helmertz - Daniel  Gustafsson 757,8
2 Tony  Lindblom - Dag  Johansson 754,8
3 Peter  Rundquist - Olle  Rundqvist 730,6
4 Christoffer  Järneström - Jacob  Westerberg 726,5
5 Gunnar  Sjökvist - Per  Bretz 725,3

Fullständiga resultat

GRATTIS!

Anders Morath och Sven-Åke Bjerregård har under ett flertal år skördat framgångar i Sydafrika. Carl Ragnarsson och Martin Löfgren åkte ner för spel i vintras och fick blodad tand, efter att ha vunnit lagtävlingen och kommit etta respektive trea i partävlingen. De återvände till Sydafrikas främsta tävlingar under kongressveckan 13-20 maj, som närmast kan jämställas med sydafrikanskt mästerskap.

Även bröderna Frederic och David Wrang fanns på plats.

Tävlingarna inleddes med en partävling över tre dagar med kval och final.
142 par deltog i partävlingen.

Frederic och David Wrang slutade på tredje plats, Anders Morath och Sven-Åke Bjerregård på fjärde plats och Carl Ragnarsson - Martin Löfgren på 14:e plats.
Resultat

Därefter följde en lagtävling med 52 deltagande lag, där Calle och Martin bildade ett helsvenskt lag med Sven-Åke och Anders, medan Frederic och David Wrang spelade ihop med sydafrikanska landslagsspelarna Alon Apteker och Craig Gower.

Lagtävlingen inleddes med två dagars kval i Gröna hissen-format som lag Bjerregård vann, därefter gick de åtta främsta lagen vidare till kvartsfinal.

I slutspelet hamnade ”Svensklagen” på varsin sida av bracketen. Efter att Bjerregård slagit ut Welland med Sabine Auken och Roy Welland i semin, och Apteker vunnit över ett av de andra topplagen, norska Stabell, kunde man konstatera att av åtta finalspelare var sex från Sverige!

Efter att ha legat under med 21 IMP i halvtid, lyckades lag Bjerregård via 75-2 i det tredje segmentet vinna tävlingen. Slutsiffrorna över de 48 brickorna skrevs till 137-81.

Den officiella hemsidan

Bracket för slutspelet finns här

GRATTIS!

Den första gemensamma dansk/svenska juniorlagfinalen spelades under helgen i BK Albrekts lokaler i Varberg. Till finalen hade 5 danska och 7 svenska lag mött upp. En dansk junior missade dock avresan från Danmark, men Irma Pedersen räddade laget genom att på kort varsel ställa upp och spela de första fem matcherna.

Bilder från helgen | Resultat

Redan efter två ronder hade en kvartett bestående av lag Malene, Stokka, Sannas änglar och Säflund utkristalliserats. Vid nattvilan hade Sannas änglar tappat kontakten med den övriga tättrion, bl a beroende på att de fick oväntat hårt motstånd av varbergslaget TIMA i sjätte omgången.

I de tre sista ronderna möttes de fyra topplagen. I nionde ronden vann Stokka och Sannas änglar överlägset över Säfsten respektive Malene.
I näst sista omgången blev resultaten betydligt jämnare. Inför den sista omgången var det jämnt mellan de svenska lagen medan det danska laget hade halkat lite efter.

I sista omgången blev det en ren final mellan Sannas Änglar och Säfsten.
Stokkas lag spelade inte om de svenska medaljerna, då de hade en utländsk spelare med i laget.
Inför finalen ledde Sannas änglar med en VP. Efter ett par spelade brickor hade Stokka tagit igen några imp och var uppe i ledning, men Sanna återtog snabbt kommandot, drygade ut ledningen och vann till slut komfortabelt.

Guldmedaljörer - Sannas änglar
I det segrande laget spelade Simon Ekenberg , Sanna Clementsson, Alexander Sandin och Linus Dahlström.

Silvermedaljörer - Säflund
Silvermedaljerna bärgade lag Säflund med Castor Mann, Johan Säfsten, Ola Rimstedt och Erik Hansson.

Bronsmedaljörer- Daniel med vänner
Bronsmedaljerna gick till Lag Daniel med vänner med Daniel Anteryd, Teo Bodin, Sofia Sundström och Johannes Matsson.

I det danska mästerskapet blev Malenes lag klara segrare före Sörens lag och lag Lahrmanns. I det segrande laget spelade Malene Holm Christensen, Victor Todd-Moir, Sören Bune och Bas van Emgelen.

Guldmedaljörer - Marlene

Silvermedaljörer - Sören

 Bronsmedaljörer -  Lahrmanns

Tävlingen sköttes på ett utmärkt sätt av Björn Andersson.

Vi inom BK Albrekts har förhoppningen att återigen få förtroendet att arrangera ett juniormästerskap i framtiden.

/Janne Malmström

Guldtävlingar

.

CWA
21 maj Blomstermåla 243190
29 juni Ölandsveckan 249789
1 juli Storsjöträffen 241873
8-9 juli Nordkalott.. 250261
20 juli Walters Bil..250244

Svenska Cupen

Omgång 4 … 4/5 - 11/6
Omgång 3 … 29/3 - 30/4

444 lag. Pris: 214,000 kr

Anmälan:
Senast 18 jan
Prissumma <450 lag
214.000 kr
16

Bridgefestivalen

Örebro 28 juli - 6 augusti

Örebro 28 juli - 6 aug
Chairman’s Cup ……… 77
SM Lag Veteran ………. 8
Bridge+Golf …………….. 17

Subscribe to Senaste nytt