Lagtävling

Lagtävling Beskrivning
Fyrmannaligan Fyrmanna ligan spelas ofta den sista tisdagen i månaden och kostar 40 kr/ spelare inklusive kaffe/te. Ta med eget fikabröd. Spelas även i år enligt Milgård 3x8 brickor med olika partners. Vi spelar efter 25-0 skalan. Priser kommer att arbetas om av styrelsen efter hur många lag som anmäler sig. Maximerat till 10 lag. Hela tävlingen kommer att vara klar under våren 2020.