SM Lag Veteran 2019

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän --- 0,00 0 0,00
Dalarna --- 0,00 0 0,00
Gotland --- 0,00 0 0,00
Gävle --- 0,00 0 0,00
Göteborg --- 0,00 0 0,00
Halland --- 0,00 0 0,00
Jämtland --- 0,00 0 0,00
Jönköping --- 0,00 0 0,00
Medelpad --- 0,00 0 0,00
Mälardalen --- 0,00 0 0,00
Norrbotten --- 0,00 0 0,00
Skåne --- 0,00 0 0,00
Stockholm --- 0,00 0 0,00
Sydöstra --- 0,00 0 0,00
Uppland --- 0,00 0 0,00
Värmland --- 0,00 0 0,00
Vä-botten --- 0,00 0 0,00
Västergöt --- 0,00 0 0,00
Ångerman --- 0,00 0 0,00
Örebro --- 0,00 0 0,00
Östra Mel --- 0,00 0 0,00
Totalt 1 1 1