SM Par Open 2019

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 72 0,5 10,79 7 4,00 4 54 9,75 8 3,79 4
Dalarna 51 1 9,52 8 3,31 3 37 1 7,94 9 2,69 3
Gotland 16 2,70 1 1,05 1 16 3,00 1 1,17 1
Gävle 44 0,5 7,92 9 2,88 3 61 1 11,40 12 4,04 4
Göteborg 67 1 10,87 10 3,84 4 37 1,5 8,44 9 2,69 3
Halland 47 7,93 9 3,08 3 28 5,25 7 2,04 2
Jämtland 16 2,70 4 1,05 1 20 3,75 4 1,46 1
Jönköping 46 7,76 1 3,02 3 55 9,84 3 3,82 4
Medelpad 8 1,35 2 0,52 1 7 0,5 1,81 3 0,51 1
Mälardalen 21 3,54 5 1,38 1 19 1,5 5,06 6 1,38 1
Norrbotten 15 2,53 3 0,98 1 12 2,25 1 0,87 1
Skåne 133 15,44 16 6,00 6 113 15,28 16 5,94 6
Stockholm 120 3 17,34 18 5,57 6 87 3 15,84 17 4,99 5
Sydöstra 65 9,70 10 3,77 4 84 1 13,56 13 4,88 5
Uppland 33 4,5 10,07 11 2,16 2 53 9,65 10 3,75 4
Värmland 28 4,72 6 1,84 2 20 3,75 4 1,46 1
Vä-botten 15 2,53 3 0,98 1 20 1 4,75 4 1,46 1
Västergöt 121 0,5 14,93 16 5,61 6 110 15,00 14 5,83 6
Ångerman 22 3,71 4 1,44 1 22 4,12 5 1,60 2
Örebro 79 10,88 12 4,23 4 18 1,5 4,87 8 1,31 1
Östra Mel 81 1 12,05 14 4,29 4 96 13,68 15 5,32 5
Totalt 1101 12 170 62 970 12 170 62