SM Par Veteran 2019

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 1 1,00 1 1,00 1 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 47 3,57 3 3,57 3 66 5,15 5 5,15 5
Dalarna 9 0,68 1 0,68 1 11 0,86 1 0,86 1
Gotland 16 1,21 1 1,21 1 16 1,25 1 1,25 1
Gävle 10 0,76 1 0,76 1 9 0,70 1 0,70 1
Göteborg 11 0,00 0 0,00 14 1,09 1 1,09 1
Halland 22 1,67 2 1,67 2 23 1,79 2 1,79 2
Jämtland --- 0,00 0 0,00 8 0,62 1 0,62 1
Jönköping 16 1,21 1 1,21 1 20 1,56 1 1,56 1
Medelpad 22 1,67 2 1,67 2 --- 0,00 0 0,00
Mälardalen 22 1,67 2 1,67 2 13 1,01 1 1,01 1
Norrbotten 10 0,76 1 0,76 1 16 1,25 1 1,25 1
Skåne 14 1,06 1 1,06 1 10 0,78 1 0,78 1
Stockholm 83 6,30 6 6,30 6 100 7,80 8 7,80 8
Sydöstra 44 3,34 3 3,34 3 41 3,20 3 3,20 3
Uppland 17 1,29 2 1,29 1 47 3,67 4 3,67 4
Värmland 29 2,20 2 2,20 2 24 1,87 2 1,87 2
Vä-botten 12 0,91 1 0,91 1 12 0,94 1 0,94 1
Västergöt 109 8,27 8 8,27 8 93 7,25 7 7,25 7
Ångerman 18 1,37 1 1,37 2 12 0,94 1 0,94 1
Örebro 80 6,07 6 6,07 6 16 1,25 1 1,25 1
Östra Mel 92 6,98 7 6,98 7 103 8,03 8 8,03 8
Totalt 684 52 52 655 52 52