Kursverksamhet

Ny kurs startar torsdag den 14 februari 2019. Mer info.
Om du har intresse att lära dig bridge finns fortfarande möjlighet att börja.