Kursverksamhet

Ny kurs startar tisdag den 22 september 2020.
Om du har intresse att lära dig bridge finns fortfarande möjlighet att börja.