Höstens spelningar

Hej Bridgevänner.

Styrelsen för Skara BS skjuter på säsongsstarten, tisdagen den 1 september, tills vidare på grund av rådande Pandemi och risk för en andra våg med tillhörande smittspridning.

Planerat årsmöte kommer att hållas torsdagen den 3 september klockan 17:30 på Händenegården under nedanstående förutsättning;
Föranmälan till styrelsen och Munskydd. Handsprit kommer att finnas tillgängligt. I mån av bra väder kommer årsmötet att ske utomhus.
Ingen spelning efteråt och ingen förtäring.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda minst 14 dagar före årsmötet.

Hjälp oss att sprida detta budskap då det är enda sättet vi kan kommunicera på.

Det är styrelsens förhoppning att så snart det är möjligt återuppta ordinarie spelning, och vi återkommer när ny information finns tillgänglig.