Uppskjutna arrangemang p g a FHM:s allmänna råd.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Skåne har kommit med nya rekommendationer och allmänna råd som berör bridgeverksamheten.
Detta har fått till följd att Skånes BF har ställt in alla arrangemang under resterande 2020.

Arrangemang och tävlingar som i första hand berörs är Allsvenskan division 4 (7/11 och 12/12), Tävlingsledarkurs steg 1 (14-15/11), DM-final för mixed par (29/11) samt Skåneserien som var tänkt att starta nu i november.

Nya datum (under VT 2021) för dessa arrangemang kommer senare. Det är troligt att Skåneserien inte kommer igång alls förrän HT 2021. I stället kommer det att arrangeras lagspel på BBO där alla lag i Skåneserien och andra lag kommer att få möjlighet att spela. Mer information kommer senare, så håll koll på vår hemsida!

Vad gäller klubbarnas verksamhet är det upp till varje klubb att själva besluta om denna. Men Skånes BF styrelses starka rekommendation är att följa FHM:s allmänna råd, dvs att klubbarna bör avstå att arrangera tävlingar och annan bridgeverksamhet med många deltagare så länge detta gäller (för närvarande t o m 17/11). Skånes BF kommer inte att tillstyrka nya sanktioner för spel under 2020.