Om Skånes BF


Medlemskap

Medlemsavgiften består av tre delar:
Svenska Bridgeförbundet 230 kronor
Skånes Bridgeförbund 120 kronor
Klubbavgift som varierar från klubb till klubb.

Medlemsavgiften skall betalas senast den 30/6 varje år. Inbetalningskort skickas ut via tidningen BRIDGE i slutet av maj/början av juni.

Har ni blivit av med det förtryckta inbetalningskortet kan ni göra en inbetalning till Svenska Bridgeförbundet, plusgiro 25 10 42-8. Ange då namn/medlemsnummer/klubb i meddelandefältet.