SISU Idrottsutbildarna

Sveriges Bridgeförbund är medlem i SISU Idrottsutbildarna sedan 1999.
SISU Idrottsutbildarna är den organisation vi ska samarbeta med när det gäller kurser och utbildningar i våra klubbar och i våra distrikt.

Faktablad om SISU Idrottsutbildarna

I detta informationsblad får du bl.a. svar på hur er klubb kan få stöd och hjälp med utbildnings- och utvecklingsinsatser från SISU Idrottsutbildarna, hela dokumentet som pdf.

Kontaktpersoner Bridge fr o m juni 2015

SISU Idrottsutbildarnas hemsida.