SISU Idrottsutbildarna

Sveriges Bridgeförbund är medlem i SISU Idrottsutbildarna sedan 1999.
SISU Idrottsutbildarna är den organisation vi ska samarbeta med när det gäller kurser och utbildningar i våra klubbar och i våra distrikt.

SISU Idrottsutbildarna – en resurs för landets bridgeklubbar

SISU Idrottsutbildarna delar gärna med sig av erfarenheter, ger stöd och kraft till vårt utveckling- och utbildningsarbete. Det är ett samarbete som vi har både nytta och glädje av. För genomförandet av en lärgrupp (som tex kan vara en nybörjar- eller fortsättningskurs i Bridge) kan till exempel SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera.
Mer om lärgrupper.

Kontakta SISU Idrottsutbildarna lokalt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut. Se Kontaktpersoner Bridge 2018

SISU Idrottsutbildarnas hemsida.