SBF - Enkäter och enkätsvar

För att minska bryggan mellan distrikt/klubbar och styrelsen i SBF har det under året, på verksamhetschef Roger Wiklunds initiativ, skickats ut 2 enkäter till distrikt och klubbar.

Målet med detta har varit att distrikten/klubbarnas åsikter på ett enkelt sätt skall komma styrelsen tillhanda.

Frågeställningarna och uttrycken behöver inte ha något med styrelsens åsikter att göra utan är en uppskattning gjord av verksamhetschefen av vad som framöver kan komma att bli viktiga frågor.

Enkätsvaren har presenterats för styrelsen och tanken har varit att utföra dessa 1-2 gånger per år.
I samband med svaren har det även inkommit en del andra synpunkter, som även de redovisats för styrelsen.

Nedan länkas till redovisning av svaren på utskickade enkäter.

Enkätsvar

Enkät 1
Enkät 2