24. Specialfall

<< Föregående   |   Nästa >>

Rubriken låter mer märkvärdigt än vad den faktiskt är. Det som avses är sådant där spelarna utan undantag kommer att fråga dig för att de inte förstår.

 • Dubblat kontrakt
 • Rundpass

Dubblat kontrakt

Typfallet är att spelarna matar in kontrakt och spelförare och sedan frågar dig hur de får in dubblingen. Då kan du berätta för dem att de måste mata in dubblingen innan de väljer spelförare. Gör så här:

 • Tryck på CANCEL för att ta bort spelföraren
 • Tryck på det stora röda X för att mata in dubblingen
 • Välj spelförare igen

Rundpass

”Vad gör vi nu?” brukar frågan vara när det har blivit rundpass. Gör så här:

 • Tryck OK för att slå på terminalen
 • Tryck OK för att bekräfta bricknummer
 • Tryck på knappen K som har PASS infällt i grön färg med dålig kontrast mot den grå bakgrunden
 • Tryck OK för att gå till verifiering av resultat

<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter