21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen

<< Föregående   |   Nästa >>

Ja, det står faktiskt GODKÄN på knappen. Det får nämligen bara plats sex tecken…

Nu ska Öst-Väst verifiera resultatet. Det görs genom att trycka på GODKÄN (till höger, precis nedanför skärmen) (#) (##).

Nu är resultatinmatningen klar. Beroende på inställningarna och tävlingsformen kan resultat från övriga bord visas.

(#) Det är vanligt att Nord glömmer att trycka på det avslutande OK och lämnar över terminalen till Öst-Väst. Nu står det inte GODKÄN på den avsedda knappen och det kan bli fel. Se nästföljande två sidor.

(##) Om Öst inte godkänner resultatet kommer skärmen att börja blinka efter ca 20 sekunder. Tryck i så fall OK för att gå tillbaka till verifieringsskärmen (###).

(###) Om Öst inte heller nu, vid blinkande skärm, godkänner resultatet kommer det att automatiskt godkännas efter ytterligare ca 40 sekunder. Poängen med det är att om spelarna går ifrån bordet utan att godkänna resultatet kommer det ändå att godkännas.


<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter