20. Mata in kontrakt och resultat

<< Föregående   |   Nästa >>

Det är viss skillnad på första brickan i ronden och de efterföljande. Oavsett vilken av brickorna det är ska du trycka på OK tills du ser bricknummer på skärmen.

Om det är första brickan i ronden kommer diverse information att visas på skärmen. Först visas rond, parnummer och brickor som ska spelas. Tryck på OK för att gå vidare. Nästa skärm visar spelarnamn om du har aktiverat det. Tryck på OK för att gå vidare. Nu kan du mata in kontrakt och resultat.

Kom ihåg att närsomhelst kan du trycka på CANCEL för att gå tillbaka och ändra inmatningen.

 • Säkerställ att rätt bricknummer visas på skärmen. Tryck på OK för att gå till nästa rad.

 • Nu ska du mata in kontrakt. Börja med nivån, det vill säga 1-7. Tryck sedan på någon av färgsymbolerna eller NT för sang.

 • Sedan ska spelföraren väljas (#). Nere till vänster och i mitten finns knapparna N/S för Nord-Syd och E/W för Öst-Väst. Tryck en gång för Nord eller Öst och två gånger för Syd eller Väst.

 • Först nu ska du trycka på OK för att gå till nästa rad (#).

 • Därefter ska utspel matas in om du har valt att aktivera det. Tryck på OK för att gå vidare till nästa rad.

 • Sist ska resultat matas in. Infällt i röd färg med dålig kontrast på knapparna J, Q och A hittar du plus-, minus-, och likamedtecken (##). Tryck på OK för att gå vidare.

Nu är resultatinmatningen klar. Gå till nästa sida i denna genomgång för verifiering av resultat och vad som händer sedan.

(#) Ett vanligt problem är spelare som trycker på OK innan spelföraren har valts. Då visas ett meddelande på skärmen. Efter några sekunder får Nord ytterligare en chans att trycka på en av spelförarknapparna.

(##) Ett övertrick matas in +1 och två bet -2. I Sverige säger vi ofta ”4 spader plus fyra” för att indikera 4sp med jämn hemgång, eller ”2 spader plus fyra” för 2sp med två övertrick. I terminalen ska detta matas in som 4sp = respektive 2sp +2.


<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter