19. Mata in medlemsnummer

<< Föregående   |   Nästa >>

Nu ska medlemsnummer (MID) matas in (om du har fri bordsplacering och har gjort motsvarande inställningar enligt tidigare kapitel).

Mata in MID för Nord, Syd, Öst och Väst i tur och ordning. Tryck OK för att bekräfta respektive MID.

Bekräfta spelarnamnen

När du har matat in Västs MID och trycker på OK visas spelarnamnen på skärmen. Tryck på OK för att bekräfta att rätt MID matades in, eller tryck på CANCEL för att backa och rätta till felaktigheterna.

Om spelarnamnen inte visas alls har något gått snett i de permanenta Ruter-inställningarna som styr detta. Du får gå tillbaka och försöka igen.


<< Föregående   |   Nästa >>

 1. Packa upp lådan och kom igång
 2. Hämta Bridgemate-programmet
 3. Koppla in servern i din dator
 4. Starta Bridgemate-programmet
 5. Byt språk till svenska
 6. Hämta firmware till servern och terminalerna
 7. Programmera servern
 8. Programmera terminalerna
 9. Ställ in bordsnummer
 10. Aktivera kodlås på terminalerna
 11. Grundinställningar i Ruter
 12. … Mata in utspel?
 13. … Mata in medlemsnummer och visa namn?
 14. … Visa brickresultat från andra bord efter spelad bricka?
 15. … Visa nästa bordsplacering i slutet av ronden?
 16. Starta tävling och använd Bridgemate direkt efter Stäng förberedelser
 17. Nu kan du börja använda terminalerna
 18. Tryck på OK om ingenting händer
 19. Mata in medlemsnummer
 20. Mata in kontrakt och resultat
 21. Tryck på GODKÄN för att godkänna inmatningen
 22. Tryck på ROND för att se rondens resultat
 23. ROND-knapp i stället för GODKÄN-knapp
 24. Specialfall
 25. Ta bort felaktiga resultat
 26. Mata in domslut
 27. Importera namn i Ruter
 28. Importera resultat i Ruter
 29. Ändra resultat i Ruter