Stadgar

Rimbo BK antog vid årsmötet den 29 februari 2016 nya och uppdaterade stadgar. Du kan läsa stadgarna genom att klicka på länken nedan.

De stadgar som gällt sedan klubbens bildande finns också att läsa här.

nya_stadgar.pdfStadgar, giltiga fr.o.m. 2018-02-12