Motioner till Riksstämman 2021

Motioner till Riksstämman 2021 ska skickas via e-post till kansliet på adress: kansliet@svenskbridge.se senast 1 September.

Observera!

Motioner från klubbar och medlemmar ska innan dess, på dfb fastställt datum, ha skickats in till medlemmen/klubbens distriktsförbund (Dfb).
Dfb behandlar inkomna motioner och ger sitt yttrande, därefter skickar man dessa, inkl yttrande, till kansliet via e-post: kansliet@svenskbridge.se senast 1 September

Senast 15 september skickas samtliga motioner, med SBF:s yttrande, ut till dfb som då har några veckor på sig att ta ställning till om man ska bifalla eller avslå motionerna under Riksstämman 20 november i Örebro.

Saxat ur stadgarna

§ 11 .3
3. Motion till riksstämma skall ha inkommit till SBF senast den 1 september. Motion från enskild medlem eller klubb tillställs motionärens dfb senast på av dfb fastställd sista motionsdag. Med sitt yttrande vidarebefordrar dfb motionen till SBF enligt föregående stycke.