Utåtriktat arbete

Utåtriktat arbete (eller marknadsföring, om ni föredrar det) täcker in alla aktiviteter som uppmärksammar bridge och/eller er bridgeklubb i förhållande till era målgrupper. Det bör ses som ett slags grundarbete, som förbättrar era förutsättningar att få ett ”ja” från dem ni sedan möter i mer personlig form.

Vad är viktigt?

De flesta underskattar vikten av det utåtriktade arbetet. Det tar tid att skapa nyfikenhet eller intresse. Det räcker inte med en affisch eller ett Facebook-inlägg. Det ni vill är att era målgrupper ska möta er information så många gånger som möjligt. Framför allt gäller det under de perioder då ni även genomför uppsökande aktiviteter. En gammal sanning bland kommunikatörer är att det är först när du själv tröttnat på ditt budskap som andra börjar uppfatta det.

Inget hindrar att ni bedriva ert utåtriktade arbete helt planlöst - det gör liksom aldrig någon skada. Men vill ni nå konkreta rekryteringsresultat grundar ni ert arbete i en tydlig målgruppsanalys, och riktar era insatser mot ett fåtal strategiskt valda målgrupper. Förenklat vill ni hellre nå 1 000 personer som ser ert budskap 30 gånger, än att 30 000 personer noterar er vid ett tillfälle.

En bra grundidé är att ha långsiktiga och lågintensiva metoder (affischer och flygblad) som grund, så att ni syns kontinuerligt. Samt intensiva kortsiktiga kampanjer 1-2 veckor inför era viktigaste rekryteringsaktiviteter, då ni involverar så många som möjligt inom klubben och använder så många kanaler och metoder ni kan.

Metoder

De flesta metoder för utåtriktat arbete är ganska uppenbara, och kräver inte särskilt omfattande instruktioner.

Affischer och flygblad: Sätt gärna upp flera affischer på samma plats. Fyra likadana affischer syns bättre än en. Gör ni egna flygblad, så tänk på att hålla texten så kort som möjligt. Ni kan beställa affischer och flygblad med kontaktinformation till er klubb, ifall ni inte har möjlighet att göra dem själva.

Sociala medier: Att använda sociala medier går snabbt och är billigt. Dessutom kan varje representant för er klubb komma till tals med sitt eget uttryck, och rikta sig till personer som hen har någon slags relation till. Sociala medier fungerar bäst i korta samordnade kampanjer där så många som möjligt agerar samordnat och länkar till samma information. Det ni hoppas på är att personer ska nås av samma information från flera olika avsändare, vilket ger bra effekt. Se till att alla länkar till samma ställe, exempelvis ett er webbplats eller ett Facebook-event, så ni inte dubbelarbetar.

Utskick och ”reklamblad” E-post är, av samma skäl som sociala medier, en bra metod för att den är billig, snabb och drar nytta av kontakten mellan avsändare och mottagare. Utforma gärna en snygg pdf så ni vet att alla inblandade går ut med enhetlig och korrekt information. Att dela ut reklamblad i brevlådor är mer arbetsintensivt och en smula ”old school”, men har en fördel i att personer som bor nära varandra får information samtidigt. Kopplad till en aktivitet på en mindre ort eller i ett bostadsområde, där ni kanske kan bli kvarterets ”snackis”, så är det en utmärkt metod.

Organisation och funktioner

Utåtriktat arbete är i allmänhet enkelt att organisera, och de flesta konkreta metoderna lämpar sig för ”stordrift”. Alla i er klubb kan vara delaktiga i att sätta upp affischer, lägga ut flygblad, skicka brev via e-post eller länka till klubbens Facebookevent. Det kan också vara en bra idé att fördela ansvar genom rutiner i stil med ”Varje medlem sätter upp fem affischer per termin”.

I varje klubb bör det finnas en mindre marknadsföringsgrupp med uttalat ansvar för klubbens utåtriktade arbete. En sådan grupp kommer på egen hand kunna ta hand om stora delar av klubbens långsiktiga arbete. Vid större aktiviteter eller projekt kan gruppen ta stöd av alla klubbens medlemmar/spelare i kortsiktiga samordnade kampanjer.

Bridge är i allmänhet inte särskilt mediemässigt. Ni bör till exempel inte förvänta er något större intresse för bevakning av enskilda tävlingar. Däremot kan bridgespelare vara intressanta, framför allt för lokal media, om ni kan sälja in en intressant historia. Det är därför en bra idé att utse en medieansvarig i varje klubb, med uppgift att öka synligheten i lokal media.