Så går det till

Rekryteringskedjan 2020-2021


Själva uppdraget är ganska okomplicerat:

  • Förbättra er rekrytering, så att ni ökar antalet spelare i klubben under projektperioden (till den 31 december 2021).
  • Utveckla långsiktiga metoder och en stabil organisation så att er utveckling håller i sig efter projektets slut.

För att kunna ge er bästa möjliga stöd har vi följande förväntningar på alla klubbar som anmäler sig till projektet:

1. Kontaktperson och anmälan: Utse en kontaktperson som anmäler er klubb. Inom 1-2 veckor kommer hen bli kontaktad av projektet (projektledaren eller någon ur förbundets projektgrupp) för ett startsamtal där vi går igenom syfte, upplägg och förväntningar.

2. Projektgrupp: Hitta personer till er projektgrupp. Bjud gärna in till en kort informationsträff där ni går igenom projektets syfte och erbjuder alla klubbens medlemmar att delta/medverka. Själva projektgruppen behöver inte vara speciellt stor (2-5 personer räcker), men betydligt fler kan ta ansvar och delta i ert arbete.

3. Målgruppsanalys: Under ert första projektgruppsmöte gör ni en målgruppsanalys, där ni tydliggör var ni tänker hitta era framtida medlemmar/spelare.

4. Projektplan: Med er målgruppsanalys som grund utformar ni en projektplan och en tydlig arbetsfördelning. Vi rekommenderar att ni utformar planen steg för steg, med utgångspunkt i rekryteringskedjan. En bra regel är att inte påbörja arbetet med någon fas förrän ni har tänkt igenom hur ni ska arbeta med fasen därefter. Ta gärna stöd av vår projektplanmall. Så snart er plan är klar ska den skickas till, och stämmas av med, er kontaktperson inom projektet.

5. Utveckling: Vi förutsätter att någon/några från er projektgrupp deltar på våra träffar/utbildningar under projektets gång. Dels för att fördjupa er kunskap, men även för att det har ett stort värde för deltagande klubbar att träffas och dra nytta av varandras idéer och erfarenheter.

6. Rapportering: Vi uppmuntrar alla deltagande klubbar att dela med sig av sitt arbete under projektets gång. Vi lyfter gärna fram föredömliga exempel på vår sida för idéer/metoder. Ni kommer även kunna lägga upp rapporter om ert arbete på vår resultatsida. Skicka era rapporter till Mats Engman, projektledare: men@svenskbridge.se

7. Slutrapport: I januari 2022 kommer alla deltagande klubbar skriva en kort slutrapport. Dessa rapporter ligger sedan till grund för utvärdering och förslag till uppföljande åtgärder.