Registrera och rapportera I-medlemmar via Ruter

PDF-fil för utskrift | Vad är I-medlemskap

Så här gör ni för att rapportera era I-medlemmar via ruterprogrammet. Läs instruktionerna nedan.

RAPPORTERA I-MEDLEMMAR VIA RUTER

På riksstämman 2003 beslutades att man måste vara medlem i en bridgeklubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet för att få spela på anslutna klubbar. Därför måste alla nya medlemmar registreras, men de har möjlighet att få ett gratismedlemskap; ett I-medlemskap.

På kansliet hinner man inte med att registrera alla I-medlemmar, som anmäls i hundratal därför ska ni använda klubbens Ruterprogram för registrering, se nedan.
I undantagsfall kan kansliet registrera enstaka medlem, ni får då räkna med att det kan ta flera dagar innan registrering sker.

Om du använder inloggning i Ruter måste du logga in som administratör för att det ska fungera. Gör så här:

Starta Ruter och stäng Tävlingsutforskaren. Klicka på Medlemsregister (till höger). Se till att Spelare är markerat och klicka på Öppna.

Då ser du en lista över medlemmar som ska rapporteras till Svenska Bridgeförbundet. Första gången du gör detta bör listan vara tom. Klicka på Ny för att lägga till en ny medlem. Mata in de uppgifter du tillfrågas om. När du till slut har klickat på Slutför kommer du se att listan utökas med den nya medlemmen.

Fortsätt så tills alla medlemmar är inmatade. När du är klar ska informationen skickas till Svenska Bridgeförbundet. Det görs genom att stänga fönstret så att du är tillbaka i fönstret Medlemsregister. Där ska du klicka på knappen Begär uppdatering. En Mcd-fil skapas som lägger sig i Ruter utkorgen. Skicka filen i ett mail till ruter@svenskbridge.se så får du tillbaka ett uppdaterat medlemsregister med de nya midnumren inom kort.
Läs in denna fil i Ruter så är ert lokala medlemsregister uppdaterat med era nya medlemmar och ”listan” där man registrerar medlemmarna töms.