Projektrapport - BK Debut

PROJEKTRAPPORT – rekrytering 30 000 - BK Debut

Tillbaka

Utvärdering och rapport 2019-08-15
BK Debut har nu kört med extra utbildning och spel på tisdagar under året och kommer att
fortsätt med detta i höst med början den 1 oktober då vi blir ett komplement till Arnes
Bridgeskola.

Det är här vi får in nya I-Medlemmar som sedan fortsätter med Bridge.
Vi kommer att se vad det sista året har gett i nya medlemsavgifter som nu skall betalas in till
klubben. Senaste mätningen på SBF var: Medlemmar 339, I-Medlemmar, 106 och juniorer 7.

Vår målsättning är att komma över 400 betalande medlemmar detta verksamhetsår 19/20,
samt att jobba vidare med att öka I-Medlemmar och juniorer.
Vi ser även på våra fredagar när vi har vår klövergrupp hur den har minskat och hur många av
dessa som har tagit sig upp i vår rutergrupp.

Som tidigare meddelas så informerar vi styrelsen löpande under projekttiden.

BK Debut grundläggande målsättning för bridgespel.
Vår målsättning är att det skall vara TRIVSAMT och UTVECKLANDE att spela bridge i
vår klubb.

Sven & B