Projektplan och rapporter: BK Debut

BK Debut - Rekrytering 30 000

Målsättning

BK Debut anser att en 25-30% ökning av medlemsantalet är ett realistiskt mål,
samt att få fler bridgespelare till Bridgens Hus i Göteborg och till andra klubbar i huset.

Aktiviteter utöver det vi har i samarbete i Bridgens Hus med andra klubbar är att:
BK Debut har nybörjarbridge för nya spelare som kommer ifrån Arnes Bridgeskola i något som vi kallar klövergrupp med max 1 mästarpoäng för att delta här.
Man får hjälp med bridgemate, hur tävlingsbridge fungerar i en trivsam och utvecklande miljö.
Vi har en mindre ensam grupp på tisdagar som spelar 24 brickor, på fredagar har vi klövergruppen med ett större sammanhang där vi har även ruter- och hjärtergrupp som spelar samma dag och tid.
Vi riktar in oss att få in alla som kommer som I-Medlemmar för att få känna på hur det är med att spela bridge i mindre och större gruppering.

På junior sidan finns en separat grupp inom Göteborgs Bridgeförbund som har arbetat fram ett koncept som vi hjälper till med.

Utvärdering och rapportering

Styrelse informeras löpande under projekttiden.
Analys om måluppfyllelse kommer att ske löpande.

Grundläggande för BK Debuts bridgespel…

.. är att det skall vara TRIVSAMT och UTVECKLANDE att spela bridge i vår klubb.

TRIVSAMT

• Hälsa alltid när du kommer till nytt bord.
• Diskutera aldrig föregående bricka med din partner tvärs över bordet efter att byte av bord skett.
• Kritisera aldrig eller visa missnöje med din partners spel.
• Beröm såväl partner som motståndare när någon spelat bra.
• Tacka för spelet efter spelade brickor.
• Bridge är bara ett spel, umgås och ha trevligt tillsammans.

UTVECKLANDE

• Uppstår något fel, tillkalla spelledaren som förklarar och löser problemet.
• Spelet bedrivs om möjligt i fyra grupper:
Klöver max 1, Ruter 0-5, Hjärter 5-15 samt Spader >än 15 mästarpoäng. Gränserna gäller om en eller båda spelarna befinner sig inom det aktuella poängintervallen.
• Indelningen i angivna grupper främjar en stegvis utveckling som bridgespelare.
• För att uppnå bästa tänkbara utveckling är det angeläget att spelet sker i rätt grupp.
• Om det ändå är något par som önskar spela i en lägre grupp är det tillåtet men innebär att man inte får delta i prisutdelningen.
• Spela alltid schyst och ärligt. Allt annat är vilseledande och destruktivt och kan leda till avstängning från fortsatt spel.

Viktigast av allt är att vi har trevligt tillsammans!