Organisationskommittén (OrgK)

Ansvarar för större arrangemang som Festivaler, Svenska Cupen etc

Roll Namn
Ordförande Lars Persson
Ledamot Christer Grähs
Carl Ragnarsson
Adjungerad Micke Melander
Roger Wiklund