Avtal med RealBridge

Svenska Bridgeförbundet har valt att komplettera sina samarbeten med BBO/Funbridge med den nya plattformen, Real Bridge (RB). Dessa tre plattformar som erbjuder bridge online har olika fördelar och kan därför komplettera varandra beroende på intresse, spelarupplevelse och val av arrangemang.

SBF kommer att administrera SBF-anslutna arrangörers ansökningar om konton på RealBridge för att underlätta för de intresserade.
En samlingsfaktura från RB skickas månadsvis som SBF sedan debiterar arrangörerna via deras Ruterkonto.

Det ska betonas att SBF inte lägger några principiella värderingar mellan RB och BBO. De arrangörer som önskar fortsätta online-spel på BBO gör givetvis det med oförändrade villkor.

Vad är RealBridge ?
RB är en nystartad brittisk online-bridgeplattform som skiljer sig från tidigare sajter genom att man via webbkamera och mikrofon kan se och höra sina med- och motspelare. Syftet är att mer likna bridge vid ”riktiga bord” och förutom det trevliga att se och höra sina bordskamrater blir även möjligheter att misstänka fusk mindre.

Den som spelar på RB behöver inte betala något till plattformen (typ BBO-dollar) utan arrangören faktureras en fast summa per spelare och bestämmer själv hur man vill ta betalt av deltagarna.

Resultatservicen är mycket tydlig, och för tävlingsledaren finns funktion att ha översikt över alla bord och hur långt respektive bord har kommit i en rond. En möjlighet att uppdatera arrangörens Ruterversion kommer att erbjudas då resultatlistor sedan kan rapporteras direkt in i Ruter.
SBF planerar för olika uppstarts- och supportaktiviteter, och RB själva ordnar flera aktiviteter för såväl spelare som arrangörer.

Läs gärna mer på SBF:s sida för RealBridge som innehåller ytterligare information RealBridge
Mvh Suzanne Lemborn