Funbridgeresultat korrigerade

Vi har nu kontrollerat samtliga registrerade tävlingar och korrigerat de felaktiga resultaten. En felaktig ”Veckans vinnare” korades p.g.a. våra misstag - de övriga påverkades inte. Vi har kontaktat de berörda personligen.

P.g.a bristande kontroll vid uppläggningen av tävlingarna hade flera tävlingar tyvärr registrerats felaktigt. Vi har nu sett över våra rutiner och hoppas kunna säkerställa att detta inte inträffar igen.

Tack för ert tålamod och lycka till med bridgen!

Mvh Suzanne Lemborn