NY PARTÄVLINGSFORM PÅ BBO!

SBF i samverkan med klubbar introducerar partävlingar på BBO i nya format!

I väntan på att få återvända till de ”riktiga” gröna borden vill vi ge så många som möjligt en chans att idka vår favorit-tankesport, där BBO i tillägg till Funbridge (endast ”robot”bridge) kan vara ett bra alternativ. Även i de tävlingar som beskrivs här utdelas bronspoäng!

Läs vidare här där du finner information och manualer och tips!

Hjälp till att informera vänner och bekanta!

Under Covid19-pandemin har flera klubbar ordnat lagserier och i vissa fall partävlingar online för att erbjuda möjlighet till spel och samtidigt ta in en startavgift för att täcka klubbens fasta kostnader i en tid utan spelintäkter.

Dock har partävlingarna begränsats dels till organisatörer med behörighet (och BBO har blockerat, pga överbelastning, beviljandet av nya sådana) och dels har tider införts då sådana tävlingar inte har kunnat genomföras, ex vis på populära kvällstider.

SBF har sedan några veckor varit i förhandlingar med BBO och kunde för några dagar sedan skriva på ett avtal om att arrangera s k ”betaltävlingar” där deltagarna betalar en mindre summa direkt till BBO vid anmälan. En del av denna betalas sedan tillbaka till klubbarna, som dessutom har möjlighet att ta ut en startavgift vid sidan av (ex vis med ”Swish”) för sina olika kostnader. Vi har sett på andra nationella förbund och försökt göra det så bra som möjligt.

Det blir fråga om två sorters tävlingar:

  1. Förbundstävlingar som är öppna för alla som har en ”Sverige” som land i sin BBO-profil, 20 brickor lördag på dagtid och 24 brickor söndag på kvällstid. Bronspoäng och några symboliska priser. Förbundet driver dessa tävlingar utan vinstsyfte, endast spelavgift för bronspoängen, och de avhålls på helgerna för att inte kollidera med klubbtävlingar.

Förbundstävlingarna kommer att ha en kvalificerad TL och startar lördagen den 30 maj, och går sedan varje lördag kl 11.00 och varje söndag kl 18.00

  1. Klubbtävlingar närhelst de deltagande klubbarna önskar, ingen begränsning när dessa kan avhållas och i stort sett obegränsat antal par.

För att kunna ha en kontrollerad start har vi bjudit in några klubbar (eller grupperingar av klubbar) som redan har lite erfarenhet av att ordna spel på BBO. När vi ser att det fungerar kan vi ”släppa in” fler. 8 klubbar från Lund i Syd till Umeå i Nord har börjat eller börjar snart med sina tävlingar, där man också i flertalet fall ”släpper in” spelare i närområdet. Vilka dessa klubbar är och kontaktpersoner till dessa finner du här (bläddra ner, listan uppdateras).

En rekommendation är att så långt som möjligt begränsa deltagarna till spelare i klubben, klubbarna omkring och/eller distriktet; detta för att spelarna ska känna sig bekväma och ”möta” spelare man annars skulle ha önskat möta på klubben. Beslutet vem man tillåter spela i dessa tävlingar ligger dock på klubben/arrangören.

Vi har också, främst med hjälp av Linköpings Roger Hilmersson, tagit fram en Excel-modul som hjälper arrangören tanka ned resultat från BBO till en fil som kan läsas in i ”Ruter” och ge handicap-resultat och bricksamlingar för klubbtävlingarna.

Du som är intresserad av att spela, gå till BBO-sajten! Ta gärna kontakt med närmaste listade klubb för information om när just den ordnar tävling!

Du som klubb som är intresserad av att arrangera klubbtävlingar, kontakta kansliet@svenskbridge.se för mer information hur det går till!


Naturligtvis är inte onlinebridge någon perfekt ersättning för den ”live”-bridge vi alla längtar tillbaka till, och lika självklart är det att målet är att så snart det låter göra sig återvända till de riktiga gröna borden. Men så länge som rekommendationer och regler gör det svårt att hålla klubbar öppna kan det här vara en väg att få idka vår tankesport och samtidigt stödja klubbarna!