Angående startavgifter till SM 2019/2020

Corona-pandemin (covid-19) har ställt det mesta på kant under våren 2020, där inget är sig riktigt likt. Så också inom bridgerörelsen, allt ifrån klubb- till riksnivå. Frågan om hantering av startavgifter till SM, för påbörjade och/eller avslutade SM-kval ute i distrikten, diskuterades under det nyss avhålla styrelsemötet i SBF den 9 maj.

SM Lag 2020, vars semifinaler skulle ha spelats den 18-19 april och final i Kr Himmelsfärdshelgen 21-24 maj, har som bekant ställts in. Om det tråkiga nu skulle inträffa att också Bridgefestival 2020 ställs in, kommer heller inte de SM-tävlingar vars finaler skulle ha spelats under denna att äga rum. Kort och gott, inga svenska mästerskap för Par Dam, Par Veteran, Par Mixed, Par Open samt Lag Veteran.

Trots att beslut om Bridgefestival 2020 ännu inte har tagits (ska, som meddelats tidigare, fattas senast den 1 juni), önskade SBF styrelse besluta om hanteringen av de startavgifter till SM-kvalen (100 kr per spelare och disciplin) som erläggs när man ställer upp i kval på distriktsnivå, OM Bridgefestival 2020 ställs in.

Startavgiften till SM, ej att förväxla med eventuellt tillkommande bordsavgifter på klubb- och/eller distriktsnivå, ej heller att förväxla med bordsavgiften i SM-finalen (för SM Par Open: även i semifinalen), är som nämnts 100 kr per spelare och disciplin. Normalt har en spelare betalat 100-200 kr, något mer om man också deltagit i kval till SM Lag. I pardisciplinerna sammantaget, kvalspelar ca 3.000 par under ett verksamhetsår, vilket för SBF innebär intäkter om ca 600.000 kr. Lägg därtill startavgiften (500 kr per lag) för de ca 350 lag som kvalspelar till SM Lag, totalt 175.000 kr.

Ett beslut innebärande att startavgifter för SM-tävlingar 2019/2020 inte betalas in till SBF, skulle få till följd att en redan ansträngd ekonomi, med en resultatprognos på ca 700.000 kr i förlust – främst p g a minskade intäkter via spelavgift från klubbspel – skulle gå med ytterligare 600.000 – 800.000 kr i förlust det innevarande verksamhetsåret.

På inrådan av SBF tävlingskommitté har styrelsen beslutat att startavgifterna för redan påbörjade och/eller avslutade kval till SM ska betalas in till SBF, oavsett om Bridgefestival 2020 (och därmed också SM-finalerna) kommer att arrangeras eller ej. Styrelsen hoppas att medlemmarnas har förståelse för beslutet under de rådande omständigheterna.