Klubbtävlingar på BBO

Vi har nu öppnat sidor för klubbar som vill ordna tävlingar på BBO!

Vi arbetar för att klubbar anslutna till SBF ska, under en period, kunna erbjuda tävlingar för sina medlemmar och besökare på tidpunkter (kvällar, eftermiddagar…) som passar klubben.

Här är länk till dessa sidor, som du också finner genom att gå till ”Tävlingar” och välja ”BBO-klubbtävling”. BBO klubbtävlingar

Då BBO blockerat (vi hoppas: endast kortsiktigt) beviljande av behörigheter till att starta tävlingar, är det just nu kanske inte så många som kan göra detta, men vi vill ändå publicera riktlinjer och instruktioner så att de med behörighet kan komma igång (se vidare nedan!).

Kansliet tar förstås ändå emot ansökningar från personer som för sin klubbs räkning vill kunna starta sådana tävlingar och gör vårt bästa för att få dessa ansökningar beviljade så snart som möjligt, väl medvetna om att BBO är översvämmat av sådana ansökningar. Det lär dock gå mindre långsamt om förbundet sänder ansökningar i grupp än att var och en sänder till BBO.

Vad vill vi uppnå?

• Möjlighet för våra medlemmar att spela tillsammans med dem man normalt spelar med och mot, och fortsätta intjäna bronspoäng.

• Möjlighet för klubbar (och i viss mån SBF) att säkra en viss intäkt under speluppehållet

Vem kan spela?

• Klubben kan kontrollera vem som kan spela, precis som man anmäler sig före en kvällstävling.

• En rekommendation är att man i ett område med flera mindre klubbar går samman för att dela på det administrativa arbete som – trots allt – krävs.

• Det är upp till varje klubb/arrangör vem som tillåts delta, men vi rekommenderar en relativt restriktiv hållning vad gäller att tillåta spelare som inte tillhör närområdet, detta för att bevara en lokal prägel på tävlingarna.

• Varje spelare måste ha registrerat sig som användare med ett användarnamn på BBO, och det är viktigt att man anmäler sig till tävlingen med angivande av detta användarnamn och riktigt namn/MID!

En klubbadministratör/-TL krävs !

• För att kunna delta måste klubben utse en administratör/TL som kan ta emot anmälan och starta upp tävlingen, samt svara på evt frågor. OBS att de flesta TL-uppgifter som förekommer under tävlingar inte förekommer på BBO – saker som bud utom tur, revoke, etc.

• Klubbens administratör/TL måste ha tillstånd från BBO att starta en klubbtävling. Då BBO just nu översvämmas av förfrågningar är det mest praktiskt att SBF kollektivt ansöker om sådana tillstånd. Klubben ombeds att skriva till kansliet@svenskbridge.se med namn (riktigt namn och BBO-”nick”) på den man vill nominera som BBO-TL.

• Har klubben redan en person som är godkänd för att sätta upp/starta tävlingar på BBO ber vi ändå att ni anmäler detta till kansliet så att vi får en uppfattning om vem/hur många som kan fungera i rollen och diskutera en uppstart, där man så önskar, så snart som möjligt.

Ekonomi och administration

• Klubben bestämmer själva hur man tar in sin spelavgift, förslagsvis via Swish.
• TL skapar efter tävlingen en manuell ruterrapport som sänds in till kansliet, vilket också tillåter registrering av mästarpoäng. Det kommer att kunna delas ut bronspoäng till ordinarie skala.

Instruktioner

På andra sidor finns instruktioner/manualer för såväl spelare som arrangör/TL. Dessa är översatta från de norska manualer NBF välvilligt ställt till vårt förfogande.

Dessutom finns ett par videosnuttar tillgängliga.

Se övriga menyval inom sajten ”BBO-klubbtävlingar”!