Junior- och rekryteringskonsulent anställd

Vi välkomnar Mats Engman som 1 mars tillträder den nya anställningen som ”Junior- och rekryteringskonsulent” (”JRK”) i SBF

Mats kommer att jobba första hand i 2 år, och tills vidare 50%, med tonvikt på en projektledarroll inom främst två områden: ”Juniorlådan” och allmän rekrytering/retention av medlemmar i SBF. ”JRK” kommer att rapportera till förbundets Verksamhetschef men stödja främst Junior- och Medlemskommittéerna.

I vår satsning på att öka kontaktytan mellan SBF på förbundsnivå å ena sidan och distrikt/klubbar å den andra kommer Mats att spela en viktig roll framöver!

Mats är 48 år och bor i Stockholm. ”Han har tidigare arbetat i Amnesty International med lokal organisation och ungdomsverksamhet, och är (förstås) bridgespelare.

För styrelsen
Martin Löfgren