Spelcafé med nyanlända

För drygt en månad sedan fick vi en inbjudan att vara med på ett spelcafé för nyanlända.
Självklart ställde vi upp tillsammans med diverse andra aktörer, såsom schackklubben och brädspelsklubben.

Vi träffade några, ca 5 personer, som var intresserade och det gav oss blodad tand!
Detta var en lördag, men normalt träffas de nyanlända tillsammans med svenskar på eftermiddagen på torsdagar i det som kallas Språkcaféet. Vi träffade de ansvariga och frågade om vi var välkomna att komma dit för att knyta fler kontakter. Det var vi!

Planen är att vi ska vara på Språkcaféet varje torsdag med minst två bridgebord för att knyta kontakter och lära de nyanlända grunderna i Bridge, samt svenska språket. Vi har även planerat in en aktivitet på bridgeklubben i mars.

Vi är ett 10-tal klubbmedlemmar som nu är engagerade i detta nya spännande projektet, där vi kommer att använda Bridgeförbundets nya material för rekrytering.

Janne Malmström
BK Albrekts