Medlemskommittén (MK) bygger ut

De senaste åren har Medlemskommittén splittrats upp i mindre specialiserade enheter såsom IT-kommittén (ITK), Utbildningskommittén (Utbk) och även Disciplinnämnden (DN) som numer är mer fristående än tidigare. Ett kort försök gjordes med Juniorkommittén men den återfördes sedermera tillbaka till MK.

Specialiseringen har gjort att MK på senare år mest har arbetat på projektbasis (Rekryten, Minikurser) och handhavit principiella frågor exempelvis rörande stadgetolkning och liknande.

MK har normalt sett inga fysiska möten utan arbetar med kommunikation via telefon, mail, skype och liknande.

För att få ett vidare perspektiv och för att ytterligare utveckla arbetet i MK beslutades i höstas om att försöka knyta lite nya medarbetare till kommittén.
Sedan tidigare består MK av ordförande P-O Eriksson, Peter Ventura samt adjungerade Roger Wiklund, Andreas Jansson och Carina Wademark.
Utöver dessa finns nu fyra nya fräscha krafter med i MK och de är:

Michael Rosén, Hede/Vemdalen BK

Michael har på kort tid blivit en av Jämtland/Härjedalen BF:s framträdande personer när det gäller att involvera sig i Bridgens utveckling. Han sitter även med i distriktsstyrelsen och sänker medelåldern i vilken bridgeklubb som helst!
Personlig profil kommer senare.

Marie Andrén, BK Nordost

Marie är passande nog medlemsansvarig i Stockholms BF och kommer alltså framöver att hjälpa till även på riksplanet. Ser ni någon smyga runt i Täbytrakten så kan det mycket väl vara Marie som är på jakt efter en ny bridgelokal!
Personlig profil Marie Andrén

Lars Lundqvist, Valdemarsviks BK

”Lunkan” är lite av en ”pappa” för alla klubbar i östra delen av Östra Mellansvenska och ser till att verksamheten rullar på och utvecklas i den regionen. Överkommer vi eventuella dialektala hinder kan det här bli riktigt bra!
Personlig profil Lars ”Lunkan” Lundqvist

Linnea Edlund, Uppsalabridgen

Linnea är ett av namnen bakom Uppsalas framgångsrika bridgefest bl.a. med lagguld och finalspelet av Svenska Cupen och kommer ifrån ett distrikt där det som aldrig förr kommer nya projekt, idéer och utvecklingsförslag för bridgen såväl på en lokal som en nationell nivå. Är troligtvis näst bäst på flipper i MK.
Personlig profil Linnea Edlund

Avslutningvis får ni här en uppdatering av övriga MK:s personliga profiler.

P-O Eriksson
Peter Ventura

Adjungerade:

Roger Wiklund
Carina Wademark
Andreas Jansson

Med vänlig hälsning

Roger Wiklund

MK/SBF