Fyrmanna HCP

HCP-lag 2018/19 kommer att spelas på nio torsdagar jämna veckor med start 20 sept 2018. Speldatum är: 20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov, 13 dec, 10 jan samt 24 jan. Se mer i inbjudan nedan. Anmälda lag, spelschema och aktuell tabell finns under lagtävlingar. För 2018 är 18 lag anmälda, vilket är det maximala antalet lag som vi kan ta emot.
Filer med brickor och imp-över-fältet för respektive match läggs in som bilagor nedan.

Resultat 2017/18
Resultat 2017/18 utan hcp

Norrköpingsbridgen inbjuder årligen till en handikappliga där alla möter alla en gång. Varje möte utgörs av en 12-brickorsmatch utan halvtidbyte. Varje spelkväll omfattar två olika matcher. Resultatet justeras utifrån aktuella handikapp för deltagande spelare.

Turneringen pågår från september till januari.