Fyrmanna HCP

Resultat 2017/18
Resultat 2017/18 utan hcp

Filer där det går att se alla brickor samt IMP-över-fältet bifogas längst ner på denna sida.

Norrköpingsbridgen inbjuder årligen till en handikappliga där alla möter alla en gång. Varje möte utgörs av en 12-brickorsmatch utan halvtidbyte. Varje spelkväll omfattar två olika matcher. Resultatet justeras utifrån aktuella handikapp för deltagande spelare.

Turneringen pågår från september till januari.