Fyrmanna HCP

HCP-lag 2018/19 kommer att spelas på nio torsdagar jämna veckor med start 20 sept 2018. Speldatum är: 20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov, 13 dec, 10 jan samt 24 jan. Se mer i inbjudan nedan. Spelschema och aktuell tabell finns under lagtävlingar.
Filer med brickor och imp-över-fältet för respektive match läggs in som bilagor nedan. Se också resultat utan handikapp.

Resultat 2017/18
Resultat 2017/18 utan hcp

Norrköpingsbridgen inbjuder årligen till en handikappliga där alla möter alla en gång. Varje möte utgörs av en 12-brickorsmatch utan halvtidbyte. Varje spelkväll omfattar två olika matcher. Resultatet justeras utifrån aktuella handikapp för deltagande spelare.

Turneringen pågår från september till januari.