Styrelse

Namn Roll Kontakt
Urban Finnsson Ordförande 070-653 81 17
Pierre Thunström Vice ordförande 076-195 56 18
Inger Lundberg Sekreterare 073-039 31 47
Gertrud Backman Kassör 070-377 18 15
Anders Landmark Tävlingsledare 072-200 81 47
Mikael Johansson Styrelseledamot 076-793 57 64
Stefan Engström Styrelseledamot 070-609 44 53
Urban Nilsson Styrelsesuppleant 070-68 68 064
Dick Holmström Styrelsesuppleant 070-36 98 446