Årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle ha skett i marsmånad.
I och med rådande omständigheter så återkommer vi med nytt datum.

Styrelsen// Tony