Årsmöte VBS Aros

Hej VBS medlem

Enligt våra stadgar skall årsmöte hållas under mars månad med kallelse senast tre veckor före.

Styrelsen har haft tankar kring ”digitalt årsmöte”, ”postalt årsmöte” eller framflyttat årsmöte.

Styrelsen föreslår därför att vi skjuter på årsmötet tills vidare och hoppas att vi snart kan träffas och spela i vanlig ordning när vi blivit vaccinerade mot Covid-19.

Förbundet har inga synpunkter på när vi håller vårt årsmöte.

Om du inte hör av dig tolkar vi det som du godkänner styrelsens förslag.
Har du synpunkter eller någon fråga kontakta då
ordf. Ingegerd tel 0703203834 , E-mail ingegerd.undvall@Gmail.com
eller Lars-Gunnar tel 0705934465 E-mail l-g@modighs.se

Dela gärna med dig av detta meddelande till våra medlemmar som ej uppgivit någon E-postadress

Västerås 210125
Styrelsen