Julhälsning från MBK styrelse

I början av detta år träffades vi ofta kring brid-gebordet. Somliga var uppklädda kring detta evenemang, för andra räckte det med t-shirt och jeans. Vi fick bra eller dåliga kort, bjöd och spelade efter bästa förmåga. Mellan givarna växlades det några ord om bridgen eller annat. Vi var som en stor familj.
Så kom coronan med social distansering och allt vad detta innebär.
Somliga har fortsatt att spela på nätet men vi hoppas snart kunna återfå den tredimensio-nella kontakten. Det är vetenskapligt bevisat att det fysiska mötet överträffar allt. En massa kemiska ämnen frisläpps då och det är bra för hälsan.
Våra lokaler ska vid årsskiftet utrymmas och vi planerar nu inför en flytt till ny lokal på Tärnögatan 2.
Vi är en aktiv och engagerad styrelse som har idéer och som följer folkhälsomyndighetens råd. Information följer.
Så fortsätt att spela på nätet och när coronans gissel släppt oss, hoppas vi att åter ses kring bridgebordet.


 
 
GOD JUL OCH ETT GOTT CORONAFRITT NYTT ÅR
önskar
Styrelsen för Malmö Bridgeklubb