Kallelse till Malmö BK:s årsmöte onsdag 16 september kl 18.00

Välkommen till Malmö Bridgeklubbs årsmöte onsdag 16 september kl 18.00 i klubblokalen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens alla rekommendationer.
Kallelse och förslag till dagordning bifogas.

Övriga bilagor
Förslag till reviderade stadgar (rödmarkerat).
Valberedningens förslag till styrelse.
Verksamhetsberättelse.
Årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Verksamhetsplan.
Budget.