Uppdaterad info Tre Sangs status

Tävlingsverksamhet i Tre Sangs lokal - startar torsdagen den 27/8

Utvärdering av hur andra klubbar bedriver sin verksamhet med strukturerat spel har visat sig fungera väl. Vi kommer därför nu försiktigt starta upp spel i klubblokalen. Spel kommer erbjudas torsdagar kl 1830 i barometerform. Detta innebär att alla spelar samma brickor samtidigt och man vidrör endast sina egna kort. Alla kommer att ha sin egen budlåda som man tar med sig dvs man vidrör endast sina egna budkort. Inmatning i Bridgemate kommer göras av en person och vi kommer köpa in sk Bridgekryss som rengörs med desinfektionsmedel.

Vi kommer att starta med max 12 bord dvs 24 par och håller oss då inom rekommendation från folkhälsomyndighetens riktlinje på max 50 personer. Detta kommer kräva att vi endast kan ha spelare som föranmält sig på vår hemsida.

Förstärkta hygienregler kommer att införas. Endast kaffe/te kommer att serveras och självklart får man endast komma till spel om man känner sig helt frisk och inte har varit i kontakt med personer som kan vara smittade med Covid 19 virus. Utvärdering av hur det fungerar kommer ske fortlöpande. Vi hoppas att vi har flera medlemmar som kan känna att det kan vara en bra lösning på att återkomma till Bridgespel.

Tävlingsverksamhet på BBO

Spelet på BBO fungerar fortsatt väl och vi har glädjande nu spelare från andra klubbar än Tre Sang som deltar. Vi har beslutat att fortsätta med partävlingar på BBO på måndagar kl 1830.

Lagtävlingen på BBO med 6 deltagande lag är på sista spelrundan och feedbacken är att det har varit kul! Vi kommer därför starta upp en ny liga omgång i slutet på augusti/ början på september.

För er som vill ha hjälp med att komma igång på BBO se tidigare info i nyhetsflödet. Vi hjälper gärna till så alla kan vara med.

Vi hoppas på att kombinationen med spel på klubben torsdagar och spel på BBO på måndagar kombinerat med en liga på BBO ska tillmötesgå alla medlemmars önskningar så att alla kan spela bridge.

Ekonomiskt läge

Vi har en fortsatt utmanande situation när det gäller ekonomin. Det är svårt att exakt säga hur långt kassan räcker men vi estimerar någon månad in på 2021 just nu. En mindre summa kommer in via spel på BBO men vi hoppas kunna öka den med spel på klubben en dag i veckan. Verksamheten kommer dock fortsätta att vara kraftigt begränsad mot normalt och vi kan idag tyvärr inte som tidigare hoppats komma igång med full verksamhet på en överskådlig tid framåt.

Vi ber därför er som kan tänka sig bidra till klubbens fortsatta liv att skänka en slant som sätts in på Tre Sangs plusgiro 27 67 75 - 4 och märkes Corona support.

All support litet som stort spelar roll!

Lokal

Det är nu beslutat att fabriken som är i lokalen bredvid oss läggs ner. Fastigheten är till salu men i dagsläget vet vi inte mer än så. Vi vet inte om vi kan vara kvar med nya ägare. Vi har ett kontrakt som gäller till våren 2023 men påbörjar nu arbetet med att leta efter en ny lokal för att vara proaktiva.

Engagemang och social samvaro

Vi har fått in en del förlag på hur vi kan minska kostnader och även önskemål om att starta upp spel i Tre Sangs lokal. Medlemmarna är det viktigaste vi har och vi behöver nu tillsammans arbeta för att behålla vår verksamhet. Vi försöker tillgodose allas önskemål och göra det på ett så bra sätt som möjligt. Återigen alla tankar och förslag på vad vi mer kan göra tas tacksamt emot.

Varma sommarhälsningar från Styrelsen