All bridge inställd under hela maj

Styrelsen för MBK har idag, 29 april, beslutat att ställa in all bridge under hela maj månad, med hänsyn till Corona viruset.

Klubben kommer fortsättningsvis försöka anordna partävlinger via BBO, enligt tidigare information. Mer info om när nästa tävling kommer att ske kommer att visas under Nyheter.

Detta innebär att ordinarie verksamhet planeras återupptas tidigast i början av juni.

Eventuellt nytt besked kommer att lämnas senast onsdag 27 maj.

.